Om oss

Erbjuder all slags för­valt­ning av fa­sti­g­he­ter i Stockholm

Välkommen! Vi er­b­ju­der både te­k­ni­sk för­valt­ning i Stockholm och ekonomisk förvaltning för BRF:er, fastighetsägare och hyresvärdar som behöver förvaltare för både fastigheter, teknik och ekonomi.

Hos oss arbetar er­fa­rna och kom­pe­tenta me­dar­be­ta­re och vi har ett nära sa­mar­be­te med ett stort nätverk med hantve­r­ks-, te­k­ni­k- och ser­vi­ce­fö­re­tag. Vi talar både turkiska, grekiska, engelska, indiska och bengaliska.

Vi är fullt ansvarsförsäkrade och erbjuder nöjd-kund-garanti och innehar ID06-legitimation.

Ta gärna kontakt för ett första möte, då vi kan berätta vad vi kan erbjuda dig. Efter det får du en kostnadsfri offert så att du kan se vilka tjänster som vi har. Som tjänsteföretag är vi specialiserade inom både teknisk och ekonomisk förvaltning och välkomnar er förfråga.

Vi har nöjd-kund-garanti

Om du önskar det, ut­för vi fa­sti­g­he­ts- och träd­gårds­skö­t­sel, snö­rö­j­ning och ser­vi­ce­t­jän­ster inom stä­d­ning, flytt­ning, sni­c­ke­ri- och mål­eriarbeten och alla slags el- och VVS-tjän­ster. Bland våra kunder finns BRF:er, fastighetsföretag och privatpersoner.

De sistnämnda kan vi hjälpa med renoveringar och trädgårdsarbeten med både ROT- och RUT-avdrag. För oss är du som kund det allra viktigaste i vårt arbete och har nöjd kund-garanti som går ut på att vi kommer tillbaka inom 24 timmar om det finns något arbete som du inte är nöjd med. Vi har ansvarsförsäkring och följer konsumentköpslagen.

Kontakta oss när ni vill diskutera ett eventuellt uppdrag, eller när ni vill veta mer om oss.